Tag: Triệt lông bằng máy IPL


Triệt lông bằng máy IPL

Ipl là công nghệ triệt lông với tên tiếng anh là intense pulsed light. Đây là công nghệ sử dụng ánh sáng bóng đèn Flashlamp với cường độ cao với chùm song phổ 420nm đến 1200nm. Đây là công nghệ khác hẳn so với công nghệ Laser sử dụng bước song – ánh sáng cưỡng bức. với công nghệ IPL ánh sáng đi sâu vào gốc chân lông, phá hủy lông và mầm sống của chúng, giúp hạn chế sự mọc lại và lông dần bị tiêu hủy vĩnh viễn. Áp dụng......

Continue Reading